Kormoran czarny   Głuptak
   
Maskonur   Foka szara
Sieweczka obrożna   
Żeglarz portugalski   Makrela
   Grindwal
   
Dorsz   
   Delfin
Rekinek psi   
   
   

Konger 

 Połykacz
   
   Żabnica (nawęd)
   

Kormoran czarny
Nazwa łacińska: Phalacrocorax carbo
Wymiary: dł. do 90 cm; masa do 2,5 kg
Siedlisko: skaliste wybrzeża morskie, jeziora i rzeki
Występowanie: Ameryka Pn, Europa, Azja, Afryka, Australia
Pożywienie: ryby
Głuptak
Nazwa łacińska: Sula bassana
Wymiary: dł. do 90 cm; masa do 3 kg
Siedlisko: skaliste wybrzeża, otwarte morza
Występowanie: północny Atlantyk
Pożywienie: ryby
 
Maskonur (...:więcej:...)
Nazwa łacińska: Fratercula arctica
Wymiary: dł. do 30 cm; masa do 500 g
Siedlisko: skaliste wybrzeża morskie
Występowanie: północny Atlantyk, Morze Arktyczne
Pożywienie: drobne ryby, szczególnie dobijaki
Foka szara
Nazwa łacińska: Halichocrus grypus
Wymiary: dł. 1,5-2,5 m
Siedlisko: morskie wody przybrzeżne
Występowanie: północny Atlantyk
Pożywienie: ryby, kałamarnice, ośmiornice, skorupiaki
 
Sieweczka obrożna
Nazwa łacińska: Charadrius hiaticula
Wymiary: dł. do ok. 20 cm; masa do 60 g
Siedlisko: wybrzeża morskie, żwirowe lub piaszczyste
Występowanie: Ameryka Pn, Europa
Pożywienie: drobne zwierzęta, w tym pierścienice i krewetki
Makrela
Nazwa łacińska: Scamber scombrus
Wymiary: dł. 30-60 cm
Siedlisko: przybrzeżne wody morskie
Występowanie: północ Atlantyku, Morze Śródziemne i Czarne
Pożywienie: plankton, skorupiaki, niewielkie ryby
 
Żeglarz portugalski
Nazwa łacińska: Physalia physalis
Wymiary: centralny polip do 30 cm średnicy
Siedlisko: otwarte morza, głównie w rejonach ciepłych wód
Występowanie: wszystkie oceany
Pożywienie: drobne rybki i inne zwięrzęta
Grindwal
Nazwa łacińska: Globicephala melaena
Wymiary: dł. 5-8,5 m
Siedlisko: morskie wody przybrzeżne
Występowanie: oceany strefy umiarkowanej, północ Atlantyku
Pożywienie: kałamarnice, dorsze, makrele, turboty
 
Dorsz
Nazwa łacińska: Gadus morhua
Wymiary: dł. do 1,5 m
Siedlisko: przybrzeżne wody morskie do głębokości 300 m
Występowanie: północ Atlantyku i Bałtyk
Pożywienie: pierścienice, skorupiaki, mięczaki, ryby
Delfin
Nazwa łacińska: Tursiops truncatus
Wymiary: dł. 3-4 m
Siedlisko: morskie wody przybrzeżne
Występowanie: oceany strefy umiarkowanej i tropikalnej
Pożywienie: ryby, skorupiaki
 
Rekinek psi
Nazwa łacińska: Scyliorhinus canicula
Wymiary: dł. do 90 cm
Siedlisko: wody przydenne do głębokości 20 m
Występowanie: wybrzeża Europy i Afryki, Morze Śródzimne i Czarne
Pożywienie: mięczaki, skorupiaki, pierścienice, strzykwy, ryby
Połykacz
Nazwa łacińska: Eurapharynx pelecanoides
Wymiary: dł. 60 cm
Siedlisko: otwarty ocean, do głębokości 7000 m
Występowanie: ciepłe wody oceanów
Pożywienie: ryby

Konger
Nazwa łacińska: Conger conger
Wymiary: dł. do 3 m
Siedlisko: skaliste wybrzeża, głębokie wody poniżej strefy odpływu
Występowanie: północny Atlantyk, Morze Śródziemne
Pożywienie: kraby, langusty, kałamarnice, ośmiornice, ryby
Żabnica (nawęd)
Nazwa łacińska: Lophius piscatorius
Wymiary: dł. 1,5-2 m
Siedlisko: dna wód przybrzeżnych, głębokość od 500 m
Występowanie: Atlantyk, Morze Śródziemne i Czarne
Pożywienie: kraby, langusty, małe ryby