Torfowisko jest skupiskiem roślin błotnych i bagiennych, które obumierając przekształcają się w torf. Co roku torfowisko podwyższa się o około 1 mm. Występują one w klimacie umiarkowanie chłodnym, na terenach leżących w obniżeniach, o nieprzepuszczalnym podłożu. Powstała warstwa pod wpływem dużej ilości wody z niewielką zawartością tlenu, ulega wolnemu zwęglaniu. Podłoża torfowe należą do trudno przepuszczalnych i stale podmokłych.
Wydobycie torfu

Torfowiska dzielą się na:
  a. wysokie
      aa. atlantyckie - źródłem wody są
          opady atmosferyczne
      ab. kontynentalne - mało opadów,
          płaska powierzchnia
      ac. górskie
  b. przejściowe - odcięty dopływ wód
      gruntowych
  c. niskie - powstają w zagłębieniach
      stale wypełnionych wodą

Torf używany był niegdyś jako opał, jednak odkrycie złóż węgla prawie całkowicie wyparło go z tej funkcji.  Obecnie stosowany jest do użyźniania i wzbogacania gleby, a także w medycynie - do produkcji specjalnych preparatów torfowych  i do kąpieli borowinowych.
W zależności od rodzaju martwych roślin i ilości zgromadzonej wody rozróżnia się kilka rodzajów torfu: torf sfagnowy (gdy wody jest dużo), torf wełniankowy i wrzosowaty (w okresie podsuszenia oraz torf drzewny.
Torfowisko nie odznacza się dużą liczbą występujących tam gatunków. Rosną tam za to rośliny głęboko wyspecjalizowane. Gleba torfowiska jest silnie kwaśna, brakuje także wapnia i azotu.
Typowa roślinność torfowiska
Najliczniejszym gatunkiem torfowiska jest mech torfowiec, który w miękiszu liści gromadzi dużą ilość wody. Poza tym możemy spotkać kilka gatunków zimozielonych krzewinek z rodzaju wrzosowatych, jak np. borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), żurawina błotna (Oxycoccus quadripetalus), modrzewnica zwyczajna (andromeda polifolia) i bażyna czarna (Empetrum nigrum). Dość częsta jest także rosiczka (Drosera). Mech płonnik (Polytrichum strictum) występuje w suchszych miejscach torfowiska.

W Szkocji torf pokrywa około 20% powierzchni, co odpowiada około 2mln hektarów. Zawiera on 25 razy więcej węgla niż jakikolwiek ekosystem w Wielkiej Brytanii. Z powodu swojego znaczenia dla ochrony środowiska opracowano Scotland's National Peatland Plan.
W procesie tworzenia ...:whisky:..., szczególnie z regionu Islay, wykorzystuje się paleniska torfowe do suszenia jęczmienia. Trwa to około 30 godzin i powoduje wędzony posmak whisky. Podobnemu procesowi poddawane są piwa Ale.
Ponadto torf służył do budowy chat, jak ...:blackhouse:... oraz cleitans na ...:St Kilda:....