Dynastia Alpinów - dynastia królów Szkockich rządząca od 843 do 1057 roku. Nazwa pochodzi od króla Dalriady - Kennetha MacAlpina (Cináed mac Ailpín). W 843 roku połączył on plemiona ...:Piktów:... i Szkotów z ...:Dalriady:... jako ich wspólny król, a jego wnuk, Konstantyn II, utworzył Królestwo Alby.
 

Kenneth I MacAlpin 843 - 858 pierwszy król Piktów i Szkotów
Donald I 858 - 862 brat Kennetha
Konstantyn I 862 - 877 syn Kennetha
Aedh 877 - 878 syn Kennetha
Eochaid 878 - 889 siostrzeniec Aedha (???)
Giric kuzyn Aedha (???)
Donald II 889 - 900 syn Konstantyna I
Konstantyn II 900 - 943 syn Aedha, król Alby
Malkolm I 943 - 954 syn Donalda II
Indulf 954 - 962 syn Konstantyna II
Dubh 962 - 966 syn Malkolma I
Culen 966 - 971 syn Indulfa
Kenneth II 971 - 995 syn Malkolma I
Konstantyn III 995 - 997 syn Culena
Kenneth III 997 - 1005 syn Dubha
Malkolm II 1005 - 1034 syn Kennetha II
Dunkan I 1034 - 1040 wnuk Malkolma II
...::: Makbet :::... 1040 - 1057 prawdopodobnie wnuk Malkolma II, drugi mąż wnuczki Kennetha III
Lulach 1057 - 1058 pasierb Makbeta, prawnuk Kenetha III


Dynastia Dunkeldów
- pierwszym królem z tej dynastii został Malkolm III (od 1058 roku), który wprowadził zasadę, że królestwo po ojcu obejmuje najstarszy syn. Upadek dynastii rozpoczął się w roku 1286, kiedy zginął Aleksander III, który nie miał żadnego żyjącego syna. Tron objęła jego wnuczka Małgorzata, Księżniczka Norwegii, która jednak zmarła wkrótce po dotarciu do Szkocji.
 

Malkolm III Canmore 1058 - 1093 syn Dunkana I
Donald III 1093 - 1094 syn Dunkana I
Edmund syn Malkolma III
Dunkan II 1094 - 1094 syn Malkolma III
Donald III (znów) 1094 - 1097 syn Dunkana I
Edmund (znów) syn Malkolma III
Edgar 1097 - 1107 syn Malkolma III
Aleksander I 1107 - 1124 syn Malkolma III
Dawid I 1124 - 1153 syn Malkolma III
Malkolm IV 1153 - 1165 wnuk Dawida I
Wilhelm I "Lew" 1165 - 1214 wnuk Dawida I
Aleksander II 1214 - 1249 syn Wilhelma I
Aleksander III 1249 - 1286 syn Aleksandra II
Małgorzata 1286 - 1290 wnuczka Aleksandra III


Dynastia Balliolów - po śmierci Małgorzaty władzę praktycznie przejął Edward I Angielski, a na tronie posadził marionetkę - Jana Balliola. Jego syn, Edward, rządził wspólnie z Dawidem II przez pewien czas (1332 - 1336).

Jan Balliol 1292 - 1296  

Dynastia Bruce - dostęp do tronu uzyskała w trakcie wojen o niepodległość.
 
...::: Robert I (the Bruce) :::... 1306 - 1329 pra-pra-pra-prawnuk Dawida I
Dawid II 1329 - 1371 syn Roberta I

...::: Dynastia Stuartów :::... - Dawid II nie pozostawił po sobie dziecka. Robert I miał natomiast córkę z pierwszego małżeństwa, którą wydał za Waltera Stewarta. Z ich małżeństwa narodził się Robert II Stuart, który dał początek nowej dynastii.
 
Robert II Stewart 1371 - 1390 wnuk Roberta I
Robert III 1390 - 1406 syn Roberta II
Jakub I 1406 - 1437 syna Roberta III
Jakub II 1437 - 1460 syn Jakuba I
Jakub III 1460 - 1488 syn Jakuba II
Jakub IV + Małgorzata Tudor 1488 - 1513 syn Jakuba III
Jakub V 1513 - 1542 syn Jakuba IV
...::: Maria I :::... 1542 - 1567 córka Jakuba V
Jakub VI (I Angielski) 1567 - 1625 syn Marii I, pra-prawnuk Henryka VII


Po śmierci Elżbiety I Jakub VI Szkocki został królem Anglii i zjednoczył oba królestwa unią personalną jako Jakub I - rok 1603.
 

Karol I 1625 - 1649 syn Jakuba I

Okres bezkrólewia. Od 1649 do 1653 roku Anglia była republiką. W 1653 roku Oliver Cromwell przyjął tytuł Lord Protektor.
 
Oliver Cromwell 1653 - 1658  
Richard Cromwell 1658 - 1659 syn Olivera Cromwella

Richard Cromwell abdukował w 1659 roku. W 1660 nastąpiła restauracja Stuartów.
 
Karol II 1660 - 1685 starszy syn Karola I
Jakub VII (II w Anglii) 1685 - 1688 młodszy syn Karola I
Maria II i Wilhelm III Orański 1689 - 1694 starsza córka Jakuba II
Wilhelm III Orański 1694 - 1702 wnuk Karola I, mąż Marii II
Anna 1702 - 1714 córka Jakuba II

Dynastia hanowerska (1714 - 1901) - po Akcie o Unii w 1707 roku nastąpiło zjednoczenie Królestwa Szkocji i Królestwa Anglii w Królestwo Wielkiej Brytanii. Anna Stuart nie pozostawiła po sobie potomka. Zgodnie z aktem z 1701 roku na tron mógł wstąpić tylko protestant. Najbliższym krewnym był założyciel dynastii hanowerskiej - Jerzy I.
 
Jerzy I 1714 - 1727 prawnuk Jakuba I
Jerzy II 1727 - 1760 syn Jerzego I
Jerzy III 1760 - 1820 wnuk Jerzego II

W 1801 roku nastąpiło przekształcenie Królestwa Wielkiej Brytanii i  Królestwa Irlandii w Zjednoczone Królestwo.
 
Jerzy IV 1820 - 1829 syn Jerzego III
Wilhelm IV 1829 - 1837 syn Jerzego III
Wiktoria 1837 - 1901 wnuczka Jerzego III

Dynastia koburska (1901 - ???) - Wiktoria poślubiła księcia Alberta Sachsen-Coburg-Gotha. W 1917 roku nazwę dynastii zmieniono na Windsor z powodów antyniemieckich.
 
Edward VII 1901 - 1910 syn Wiktorii
Jerzy V 1910 - 1936 syn Edwarda VII
Edward VIII 1936 syn Jerzego V
Jerzy VI 1936 - 1952 syn Jerzego V
Elżbieta II 1952 - ??? córka Jerzego VI