Anglosaski układ jednostek miar
- jednostki podstawowe:

  • jard - długość
  1 jard (yard) = 3 stopy = 36 cali = 0,9144 m
1 stopa szkocka (foot, ft) = 12 cali = 30,645 cm
1 cal szkocki (inch) = 25,54 mm
1 mila (mile) = 1760 jardów = 5280 stóp = 8 furlongów = 1609,344 m
1 mila szkocka (równa długości Royal Mile w Edynburgu) = 1814,2 m
1 furlong = 660 stóp = 201,168 m
1 łokieć (ell, elbow) = 37 cali = 94,5 cm
  • funt - masa
  1 funt (pound, lb) = 0.453592 kg = 16 uncji
1 uncja (oz) = 1/16 funta = 28,35 g
  • sekunda - czas
  • galon - objętość (jednostka dodatkowa)
  1 galon = 4 kwarty angielskie = 4,546 litra
1 kwarta = 1,136 litra

Temperatura - skala Fahrenheita
  Wzór na przeliczanie stopni Celsjusza na Fahrenheita
  t[°C] = (5/9) · (tF[°F] - 32)

Zjawisko °Celsjusza °Fahrenheita
Zero absolutne -273.15 -459.67
Zero Fahrenheita -17.78 0
Zamarzanie wody 0 32
Średnia temperatura ciała człowieka 36.8 98.2
Wrzenie wody 100 212


Dodatkowe jednostki szkockie

  • powierzchni
  1 rood = ¼ akra = 1270 m2
1 akr = 5000 m2 = 0,5 ha