Machair jest charakterystyczną dla północno-zachodniej części Irlandii i Szkocji formacją roślinną, złożoną z żyznych równin, porośniętych niską roślinnością trawiastą i łąkową.
Najbardziej spektakularne machair znajdują się na ...:Hebrydach Zewnętrznych:...,
Machair
szczególnie na wyspach North i South Uist, Lewis oraz Harris.

Termin został wprowadzony w 1926 roku, w terminologii naukowej znajduje się od lat 40-tych. W dosłownym tłumaczeniu słowo machair w języku ...:gaelickim:... oznacza „żyzną równinę”. Podłoże pod machair stanowią zasadowe skały wapienne, o dużej zawartości węglanu wapnia, wahającej się od 20 do 80% - wyższej na plażach, a spadającej w miarę posuwania się wgłąb lądu. Ta lądowa część machair zwykle jest bardziej wilgotna niż część brzegowa.
Obecnie za teorię powstawania machair przyjmuje się tę opracowaną przez Williama MacGillivray'a w 1830 roku. Wg niego fragmenty muszli są wyrzucane przez fale na brzeg, kruszone, a następnie formują wzgórki, które wiatr przenosi wgłąb lądu.
Niemałą rolę w tworzeniu machair mieli farmerzy, którzy używali wodorostów do nawożenia ziemi, a rozkładające się rośliny użyźniały glebę, doprowadzając do powstania urodzajnej ziemi. Dzięki aktywności owiec i bydła pasącego się na łąkach, trawy na machair nie rosną wysoko. Gleba taka zawiera niewiele składników mineralnych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju bydła, dlatego konieczne jest suplementowanie mikroelementów.
Wszelkie nawozy mineralne są bardzo szybko wypłukiwane. Na tych glebach udaje się jedynie uprawa mało wymagających roślin, takich jak owies, żyto i jęczmień.
Wodorosty, które unoszą się na wodzie od strony nadbrzeżnej machair, łagodzą uderzenia fal o brzeg. Gnijące wodorosty stanową pożywienie dla szpaków, wróblowatych, mew i ptaków brodzących. Po przykryciu przez piasek, wodorosty ulegają przekształceniu w kompost, na którym wyrastają jednoroczne kwiaty nadbrzeżne i piaskownice. Wśród roślin spotkać można storczyki (jak hebrydzki storczyk cętkowany) oraz szelężnik mniejszy.
Nad połaciami machair unoszą się ptaki - derkacz zwyczajny, rzepołuch, biegus zmienny, krwawodziób i siewieczka obrożna.