Kaplica Włoska (Italian Chapel) została zbudowana na obecnie zamieszkałej wysepce Lamb Holm, położonej w południowej części archipelagu ...:Orkadów:..., na południe od wyspy 
Front Kaplicy 
Mainland.
Zbudowali ją włoscy jeńcy wojenni, którzy podczas drugiej wojny światowej zostali pojmani w Północnej Afryce i na początku 1942 roku w liczbie około 550 żołnierzy, zostali przewiezieni na Orkady. Jeńcy przebywali na wyspach do 1945 roku, a zesłani zostali do pomocy w budowie umocnień wokół ogromnej bazy marynarki w Scapa Flow (tzw. Barier Churchilla). 
Osadzeni na Lamb Holm jeńcy mieszkali w Obozie 60, na który składało się 13 chatek, które Włosi połączyli betonowymi ścieżkami, a wokół swoich "domów" urządzili ogrody kwiatowe i warzywne. Jeden z więźniów, Domenico Chiocchetti, w centrum obozu wzniósł pomnik świętego Jerzego zabijającego smoka, do którego budowy użył drutu kolczastego, pokrytego betonem
Jednak jeńcy nalegali na budowę kaplicy na terenie obozu. W 1943 roku dostarczono im dwa budynki z blachy falistej o kształcie połowy walca, które połączono koniec do końca. Wnętrze kaplicy ma więc kształt tunelu. Blacha falista od środka została otynkowana. Do budowy ołtarza wykorzystano beton pozostały z konstrukcji Barier, a z boku umieszczono dwa okna z malowanego szkła. Wnętrze Kaplicy ozdobione jest freskami, głównie autorstwa Chiocchettiego, który pozostał na wyspie po uwolnieniu jeńców, by dokończyć pracę nad Kaplicą. Za własne pieniądze jeńcy zamówili złote zasłony, ozdabiające z obu stron ołtarz. Zaś 
Widok na sufit powyżej ołtarza 
jeniec o nazwisku Palumbo spędził cztery miesiące tworząc kutą metalową ściankę, oddzielającą ołtarz od reszty kaplicy. Również z zewnątrz blacha została pokryta betonem. Wejście do kaplicy stanowi zbudowana z betonu ściana, z ostrołukowymi oknami i ozdobnymi wieżyczkami po bokach. Same drzwi otaczają kolumny, a ponad drzwiami znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa w koronie cierniowej. W 1944 roku jeńcy ułożyli przed drzwiami mozaikę składającą się w napis "A.D. MCMXLIV".
Chiocchetti powrócił na Lamb Holm w 1960 roku, po utworzeniu przez Orkadyjczyków dwa lata wcześniej specjalnego Komitetu Ochrony Kaplicy, by przeprowadzić prace renowacyjne, głównie fresków wewnątrz świątyni. W 1964 roku Chiocchetti sprowadził na Lamb Holm swoją żonę i podarował Kaplicy 14 drewnianych stacji Drogi Krzyżowej. Ośmiu byłych jeńców świętowało w Kaplicy w 1992 roku pięćdziesiątą rocznicę przybycia na wyspę. 
Do dzisiejszych czasów w Kaplicy odbywają się msze święte, a sama budowla jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na Orkadach.