Dolina Glen More (nazywana także Great Glen, a w języku ...:gaelickim:... Glen More nan Albin) leży w środkowej Szkocji, w regionie Highlands, oddzielając położone na północ Góry
Loch Ness
Kaledońskie od leżących na południe Grampianów. Great Glen biegnie skośnie z północnego-wschodu na południowy-zachód. Dno zapadliska mierzy 88 km i prawie w całości wypełnione jest przez jeziora - od północy: Loch Ness, Loch Oich i Loch Lochy.
W latach 1804-22 zbudowano Kanał Kaledoński, długości 97 km, który łączy jeziora między sobą, przebiegając od zatoki Moray Firth, uchodzącej do Morza Północnego, aż do Firth of Lorne, wpadającej do Atlantyku. Zbudowanie Kanału oddzieliło część leżącą na północ od Glen More od głównego lądu. Największym miastem regionu jest Inverness, położone na północnym krańcu doliny.
Z punktu widzenia ...:geologii:..., Glen More jest uskokiem zrzutowo-przesuwczym, podobnie jak San Andreas w Kalifornii. Jego początki sięgają czasów sprzed 350 milionów lat. Wtedy to masywne ruchy skorupy ziemskiej doprowadziły do powstania pęknięcia. Nieznaczne ruchy płyt tektonicznych w tym obszarze można obserwować do dziś - występują tam niewielkie trzęsienia ziemi. Najpoważniejsze odnotowano w roku 1816, kiedy to w Inverness z dachów pospadały kryjące je łupki.
Dolina pełniła od wieków funkcję szlaku komunikacyjnego. W XVII i XVIII wieku Anglicy,
Fort George
obawiający się rebelii ...:jakobitów:..., zbudowali umocnienia na przebiegu uskoku. Należą do nich: Fort William na zachodnim jego końcu, Fort Augustus przy południowym brzegu Loch Ness i Fort George, wzniesiony w pobliżu Inverness.
...:Przyroda:... Glen More jest bardzo zróżnicowana i obfita. Zbocza południowych części gór porośnięte są lasami, które w kierunku północnym ustępują miejsca ...:wrzosowiskom:..., ...:torfowiskom:... i górskim łąkom. Powszechne są także dzikie koty, kuny  i wiewiórki rude. Raz na jakiś czas nad doliną można ujrzeć rybołowa. Jeziora obfitują w ryby słodkowodne, a ponadto są ostatnim siedliskiem wydry szkockiej. Natomiast samo Loch Ness od wieków uchodzi za schronienie tajemniczego ...:potwora:....