przyjmować   a' gabh   accept
dodawać   a' cur a bharrachd   add | append | increase
zgadzać się   ag aontachadh | a' tighinn gu aonadh   agree
pozwalać   a' leigeil   permit | allow | let
odpowiadać   a' freagairt   answer | reply | respond to
pokazywać się   a' nochdadh   appear | show up |
pytać   a' faighneachd   ask | inquire about
atakować   a' toirt ionnsaidh air   attack
potrafić   a bhith comasach air rudeigin a dhèanamh   can | be able to | have the ability to
zaczynać   a' tòiseachadh   begin | start out | commence
wierzyć   a' creidsinn   believe
przynosić   a' thoir | a' beir   bring | transport
budować   a' togail   build | construct
płonąć   a' losgadh   burn
kupować   a' ceannach   buy | purchase
liczyć   a' cunntachadh   calculate | reckon | compute
łapać | chwytać   a' beirsinn   catch | arrest | grab
nieść   a' iomhair   carry
zmieniać   ag atharrachadh   change | transform | vary | alter
wybierać   a' taghadh   choose | pick
zamykać   a' dùnadh   close | shut
przybywać | przychodzić | przyjeżdżać   a' tighinn   come | arrive
skarżyć się   a' dèan casaid   complain
kontynuować   a' cumail | a' dol   continue | keep on | proceed | go on
gotować   a' còcaireachd   cook | cooking
liczyć   a' cunntachadh   count | enumerate
tworzyć   a' cruthachadh   create | make
płakać   ag èigheadh   cry | weep
bronić   ag anacail   protect | defend
odkrywać   a' lorg   discover
tańczyć   a' dannsadh   dance
decydować   a' tighinn gu aontachadh   decide
umierać   a' caochladh | a' bàsachadh   die
dyskutować | rozmawiać   a' deasbad | a' bruidhinn   discuss | talk about | converse
robić   a' dèanamh   do | perform | engage in | act
rysować   a' dealbhadh   draw | sketch
pić   ag òl   drink
prowadzić   a' stiùireadh   drive
jeść   ag ithe   eat
ścierać | zeskrobywać   a' dubhadh às   erase | delete | eliminate
wchodzić | wjeżdżać   a' dol a-staigh   enter | go into | entry
istnieć   a bhith   exist | there is | there are | be
oczekiwać   a bhith an dùil   expect | anticipate
doświadczać   a' mothaich | a' fairich | a' fiosraich   experience | undergo | go/live through
tłumaczyć   a' mìneachadh   explain | explicate
padać   a' tuiteam   fall | drop
czuć   a' faireachdainn   feel
bać się   tha an t-eagal orm   feel fear
walczyć   a' theirig ri | a' gabh air   fight | combat
znajdować   a' lorg   find
kończyć   a' crìochnadh   end | finish | end
lecieć   ag itealachadh | a' sgithealachadh   fly | flight
podążać za   a' leantail | a' leantainn   follow
zapominać   a' dìochuimhneachadh   forget | forgetting
dostawać   a' faighinn   get | acquire | gain | obtain
dawać   a' toirt   give
iść   a' dol | a' falbh   go
rosnąć   a' fàs   grow | expand
nienawidzić   a' fuathaich   hate | loath
mieć   a' seilbhich | a' meal   have
musieć   tha agam ri dèanamh | feumaidh mi   must | have to
leczyć   a' leighis | a' slànaich   heal
słyszeć   a' cluinntinn   hear
rozgrzewać   a' tiormachadh   heat
pomagać   a' cuideachadh   help | assist
trafiać   a' bualadh   hit | strike
mieć nadzieję   an dòchas   hope
ranić   a' gortachadh   injure | damage | harm | hurt
zapraszać   an iarr air | a' thor cuireadh do   invite | invitation
łączyć   an anoaich   unite | join | combine | merge
trzymać   a' cumail   keep | retain
zabijać   a' marbhadh | a' muirt   kill
wiedzieć   a bhith fiosrachail mu dheidhinn rudeigin   know
śmiać się   a' gaireachdainn   laugh | laughter

  a' foghlaim   learn | learning
opuszczać   a' falbh   leave | depart | go away
kłamać   a' dèan\innis breug   lie
lubić   is toigh le   like | enjoy
słuchać   ag èisteach   listen to
żyć   a' bi\mair beò   live
tracić   a' call   lose | misplace
patrzeć | oglądać   a' coimhead a' sealltainn   look | watch
kochać   a bhith ann an gaol   love
robić   a' dèanamh   make | render
spotykać   a' cruinneachadh ri | a' tachairt ri   meet | encounter | come across
poruszać się   a' gluasad   move
potrzebować   ag iarraidh   need | require
oferować   a' toirt   offer
otwierać   a' fosgladh   open
malować   a' peantadh   paint
płacić   a' paigheadh   pay
grać   a' cluich   play | recreate
przygotowywać   ag ullachadh | a' deasachadh   prepare
udowadniać   a' seall   demonstrate | prove
kłaść | umieszczać   a' cur   put | place | set | translocate
pamiętać   a' cuimhneachadh   remember | memory
usuwać   a' cuir air imrich   remove | subtract | take away
powtarzać   ag ath-aithris   repeat
rządzić   a' riaghladh   rule | govern | control
biegać   a' ruith   run
mówić   a' cantail | a' cantainn | ag ràdh | a' bruidhinn   speak | talk | say | express in words
szukać | przeszukiwać   a' lorg   seek | search | look for
widzieć   a' faicinn   see
wysyłać   a' cuir   send | dispatch | transmit | convey
śpiewać   a' seinn   sing | singing
siedzieć   a' suidhe   sit
pokazywać   a' sealltainn   show | exhibit | display
uśmiechać się   a' dèan gàire   smile
spać   a' cadal   sleep
stać   a' seasamh   stand
kraść   a' goid   steal | rob
zatrzymać | przestać   a' sgur | a' stad   cease | discontinue | quit | stop doing
uczyć się   a' rannsachadh   study
czuć smak   a' gabhail blais   taste
nauczać   a' teagaisg   teach | educate
mówić | rozróżniać   ag innse   tell | state | relate
myśleć   a' smaointinn | a' smaoineachadh   think | intend | consider | ponder
rzucać   a' tilgeil   throw | toss
dotykać   a' cuir corrag/meur air   touch | contact
tłumaczyć   ag eadar-theangachadh   translate
podróżować   a' siubhail   travel
próbować   a' feuchainn   try | attempt
rozumieć   a' tuigsinn   understand | comprehend
odwiedzać   a' cèilidh   visit
głosować   a' taghadh   vote
czekać   a' faitheamh | a' fanail   wait
budzić się   a' dùsgadh   wake up
chodzić   a' coiseachd   walk
chcieć | życzyć   ag iarraidh ag iarraidh   want | wish | desire
wygrywać   a' buanachadh   succeed | win
pracować   ag obair   work
pisać   a' sgrìobhadh   write