Highland Games (Zawody Kaledońskie) odbywają się co roku w Szkocji (od VI do IX) i wielu innych państwach świata. Mają one na celu propagowanie szkockiej kultury i sprawności. Niektóre konkurencje stały się symbolem Szkocji, jak na przykład gra na ...:dudach:... i rzut palem.
Według legend historia Zawodów sięga średniowiecza. Niektórzy dopatrują się początków w XI
Rzut palem
wieku, kiedy to król Malkolm III Canmore wezwał zawodników do pieszego wyścigu na szczyt Craig Choinnich w pobliżu Braemar. Natomiast w XVIII wieku w programie zawodów obecny już był pokaz broni. Po zniesieniu Aktu o Prohibicji niektóre społeczności górali, począwszy od lat 80-tych XVIII wieku, zaczęły czynić starania, by wskrzesić kulturę regionu Highland. Ogromny wzrost zainteresowania Zawodami nastąpił po wizycie króla Jerzego IV w Szkocji w 1822 roku.
W latach 40-tych  XIX wieku w Braemar, Zawody były wydarzeniem sponsorowanym przez lokalnych rzemieślników. Wkrótce potem Królowa Wiktoria urządziła sobie w zamku Balmoral letnią rezydencję i razem z księciem Albertem zaczęli wspierać Highland Games. Jej pierwsza obecność na zawodach miała miejsce w Braemar w 1848 roku.
Pod koniec XIX wieku Zawody Kaledońskie odegrały znaczną rolę w rozwoju nowożytnych Mistrzostw Olimpijskich. Baron Pierre de Couberin zwiedzał największe imprezy sportowe by zdecydować, które konkurencje powinny znaleźć się na Mistrzostwach. Niektóre z nich pochodzą właśnie ze Szkocji.

Zawody Kaledońskie składają się z różnych konkurencji, zarówno sportowych, jak i o charakterze kulturalnym. Do tych pierwszych zaliczamy konkurencje lekkoatletyczne (rzut palem, rzut kamieniem, rzut młotem, rzut ciężarem, rzut snopem). Drugą grupę reprezentuje konkursy muzyczne, taneczne oraz towarzyszące Zawodom parady, wystawy i pokazy.

Konkurencje lekkoatletyczne:

 1. Rzut palem (caber toss)
  Konkurencja ta polega na utrzymaniu pionowo, a następnie rzucie długiego pala lub kłody. Zawodnik trzyma pal za węższy koniec i balansuje nim, żeby nie upadł. Następnie biegnie do przodu i wyrzuca pal tak, aby ten obrócił się o 180º i szerszy koniec upadł na ziemię pierwszy. Dodatkowo węższy koniec, który początkowo trzymał atleta, powinien upaść jak najbliżej godziny 12-tej, mierzonej względem kierunku biegu.
 2. Rzut kamieniem (stone put)
  W tej konkurencji używane są dwie techniki: tzw "Braemar Stone" i "Open Stone". Pierwsza z nich dopuszcza kamienie o wadze 20-26 funtów dla mężczyzn (13-18 dla kobiet) i nie wykonuje się podczas niej żadnego biegu czy wyskoku przed rzutem. Jest to więc rzucanie z pozycji stojącej. W "Open Stone" używa się kamieni lżejszych - po 16-22 funtów dla mężczyzn i 8-12 dla kobiet. Zawodnik może użyć dowolnego stylu rzutu.
 3. Rzut młotem (Scottish hammer throw)
  Metalowa kula ważąca 16-22 funtów dla mężczyzn i 12-16 dla kobiet przymocowana jest do trzonka o długości około 4 stóp, który wykonany jest z drewna, bambusa, rattanu lub plastiku. Zawodnicy często ubierają specjalne buty z ostrzem do wbicia się w torf, mające
  Rzut młotem
  pomóc utrzymać równowagę i przeciwdziałać siłom odśrodkowym działającym podczas obrotu.
 4. Rzut ciężarem (weight throw)
  Ciężary mają postać metalowej kuli przytwierdzonej do rączki bezpośrednio lub przy pomocy łańcucha. Istnieją dwie odmiany tej konkurencji - ciężka (56/42 funty) i lekka (28/14). Ciężar wyrzuca się okręcając wokół osi. Wygrywa najdłuższy rzut. Inną jeszcze odmianą jest rzut ciężarem nad poprzeczką, kiedy zawodnicy starają się przerzucić ciężar nad coraz wyżej ustawianymi poprzeczkami.
 5. Rzut snopem (sheaf toss)
  Snopek siana ważący 20/10 funtów zawinięty w wór jest rzucany ponad poprzeczką przy pomocy wideł.

Muzyka
Podczas Zawodów odbywają się liczne koncerty i konkursy. O mistrzostwa walczą głównie dudziarze i dobosze. Konkurencje muzyczne to: gra solo, gra zespołu i gra w małych grupach. Jednak nie tylko te instrumenty można usłyszeć podczas imprezy. Na Highland Games przyjeżdżają także skrzypkowie, ...:harfiści:..., popularne zespoły celtyckie i wielu innych muzyków.

Taniec
Podczas Zawodów Kaledońskich można podziwiać tancerzy wykonujących dwojakiego typu tańce. Pierwsza grupa to Scottish country dancing, tańczone towarzysko przez wszystkich, którzy mają na to ochotę. Druga - to ...:tańce Highland:... czyli góralskie tańce solowe. Bardzo popularny i efektowny jest konkurs tańca Highland. Tancerze muszą wykazać się perfekcyjną techniką i wytrzymałością.

Dodatkowe atrakcje
Na Zawodach Kaledońskich można nabyć wiele pamiątek związanych ze Szkocją i poszczególnymi klanami. Sprzedawane są z klanowych namiotów, a niektórzy wytwórcy czekają cały rok na tę imprezę, by zarobić na swoich towarach.
Popularne są pokazy kolekcji mieczy, innej broni i zbroi, urządzane przez zbrojownie. Można spotkać także bractwa rycerskie odgrywające średniowieczne bitwy.
Często odbywają się treningi i sprzedaż psów pasterskich, a także szkockiego ...:bydła:....
Ponadto można podziwiać wszelkie odmiany sztuki celtyckiej, przez koła harfowe, do organizowanych często w czasie Zawodów - ceilidh.